Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • Recorded Videos

Srirangam – kolu 2014

Tirupathi Vastira Bahumanam 2014

Sri Sudharsana Homam

Chithirai Terottam

Panguni Terottam

Serthi Sevai – 2013

Srirangam – Masi Teppam 2013

Thai Terottam – 2013

Karthigai Deepam – 2012

Thayar thiruvadi sevai – 2012

Navaratiri – 2012

CM Opening the full day Annadanam

Krishnar & Perumal Porapadu (Afternoon)

Uriyadi (Evening)

Adi 18 – 2012 Porapadu

Adi 18 – 2012 Seer (Amma Mandapam)

Krishna Jayanthi Porapadu (Morning)

Taayar Jesta Abhisekam

Perumal Jesta Abhisekam

kathigai Deepam

Ambu Viduthal

Thayar Thiruvadi Sevai

Aadi 28, Offering to River Cauvery

Panguni Urchavam – Garuda Vahanam (14 – Mar – 2011)

Gajendra Moksham