ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം.

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

ഭരണനിർവ്വഹണം

തിരു. പി ജയരാമൻ ബി എസ് സി., ബി എൽ
ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ/എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം
ശ്രീരംഗം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി-620006
തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യ
ഫോൺ: : +91 431 -2432246
ഫാക്സ് : +91 431 -2436666
ഇമെയിൽ   :  srirangam@tnhrce.org

ഒറയൂർ      : +91 431 -2762446
തിരുവെള്ളറൈ : 9486482246
യാത്രി നിവാസ്    : +91 431 -2562246

ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണും വിധമാണ്‌.:

  • ശ്രീ. വേണു ശ്രീനിവാസൻ, ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്
  • ശ്രീ ടി. രഘുരാമൻ, ട്രസ്റ്റി
  • ശ്രീ. കെ എൻ ശ്രീനിവാസൻ, ട്രസ്റ്റി
  • ശ്രീമതി. എ ഡി കസ്തൂരി, ട്രസ്റ്റി