அருள்மிகு ஶ்ரீரங்கம் திருக்கோயில்

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • ஒப்பந்தம்

Calender 2022 Tender


உபகோயிலான கீழன்பில் அருள்மிகு மாரியம்மன் திருக்கோயில் ஆலய ஆடு , கோழி சேகரித்துக் கொள்ளும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


ஆலய பூஜைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


ஸ்ரீ சக்கரத்தாழ்வார் ஸந்நிதி மணியம் உரிமம் ஏலம் நிபந்தனைகள்


தெற்கு வாசல், வடக்கு வாசல் அன்பில் ஆலய முடி மழித்துக்கொடுத்து சேகரித்துக் கொள்ளும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


ஸ்ரீ சிங்கர் ஆலய மணியம் உரிமம் ஏலம் நிபந்தனைகள்


ஸ்ரீகாட்டழகிய சிங்கர் ஸந்நிதி – பூஜை பொருட்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


உபகோயிலான உறையூர் கமலவல்லி நாச்சியார் திருக்கோயில் – பூஜை பொருட்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


உபகோயிலான திருவெள்ளறை, புண்டரீகாட்சப் பெருமாள் திருக்கோயில் – பூஜை பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் உரிமம் நிபந்தனைகள்


பலவகை உரிமங்கள் டெண்டர் / பொது ஏலம் அறிவிப்பு