அருள்மிகு ஶ்ரீரங்கம் திருக்கோயில்

Sri Ranganatha Swamy Temple, Srirangam

  • ரத்து / லிமி

ரத்து / லிமி

  • ஒரு முறை முறையாக தளத்தில் வைக்கப்படும் ஆர்டர்கள் அவை இரத்து எந்த கோரிக்கை, எந்த சூழ்நிலையிலும் பொழுபோக்கு.
  • கோயில் ஒரு தவறான விலை பட்டியலிடப்பட்ட ஒரு பொருள் வைக்கப்படும் எந்த வரிசையில் மறுக்க அல்லது ரத்து உரிமையை,. இந்த பொருட்படுத்தாமல் வரிசையில் உறுதி செய்யப்பட்டது மற்றும் / அல்லது பணம் கடன் அட்டை மூலம் அறவிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை இருக்க வேண்டும். பணம் கோயில் செயல்படுத்தப்பட்டது நிகழ்வு, அதே உங்களின் கடன் அட்டை கணக்கில் வரவு மற்றும் முறையாக நீங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவித்தது.